2 december 2016

Team

Teamontwikkeling

Hoe krijg ik een team in beweging? Hoe bouw ik aan een team waarin ieders individuele talenten en kwaliteiten samen komen en elkaar versterken? Hoe krijg ik een beter beeld van de kracht van dit team, maar ook van de beperkingen? Welke middelen zijn nodig om dit team een energy boost te geven? De Oranje Krekel kan je daarbij begeleiden.

Met een flinke dosis energie, humor en enthousiasme kijkt De Oranje Krekel samen met het team naar de toekomst. Wat is er nodig om van A naar B te gaan? Waar wil het team naar toe in welk tijdsbestek? En welke stappen zijn daarvoor nodig om daar te komen? Samen mijlpalen slaan op plaatsen die voor de groep haalbaar zijn door de focus te leggen op duurzame inzetbaarheid. Met elkaar een gezonde cultuur realiseren, is vaak wat nodig is: een open cultuur waarbij prettig werken centraal staat. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Resultaten worden makkelijker behaald en dit genereert betrokkenheid, energie en uiteindelijk zelfs trots!.

Teamdagen

Zeer effectief zijn het inzetten van teamdagen in combinatie met teamontwikkeling. Een dag uitgebreid de tijd nemen voor elkaar en het functioneren van de afdeling. De Oranje Krekel biedt  teamontwikkeltrajecten op maat waarbij ingezoomd op de kwaliteiten van het team en de toegevoegde waarde van alle teamleden. Tevens wordt de vertaalslag gemaakt naar wat dit betekent voor de inhoud van het werk. De tweede dag zal vooral in het teken staan van het opfrissen van deze kennis en hoe dit samen te borgen. Een vertaalslag naar het maken van een jaarplan met bijbehorende acties past ook in dit concept.

Noot: Teamdagen worden vaak als spannend ervaren. ‘Pas met vertrouwen kun je bouwen’. De ervaring leert dat een persoonlijk kennismakingsgesprek een belangrijk element is voor het leveren van maatwerk: het wordt tijdens dit gesprek snel duidelijk wat een medewerker nodig heeft om voor hem de teamdag een succes te laten zijn. Het nuttige combineren met een afsluitende borrel is essentieel; als optie is een leuke teamactiviteit, bijvoorbeeld gericht op samen werken, tevens mogelijk!

Internationaal gecertificeerd: Mind Sonar

MindSonar is een van de midddelen die de Oranje Krekel graag in zet voor ontwikkelthema’s.

MindSonar® is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MindSonar meet niet wat je denkt, maar hoe je denkt. MindSonar brengt jouw persoonlijke denkstijl – of die van het team– in kaart. Dit instrument helpt inzichten te krijgen in je teamleden. Maar ook bij het werven van een nieuwe medewerker geeft dit instrument inzicht in wat nodig is als welkome aanvulling van het huidige team.

Ilionx Interactive Marketing