Mensen lezen en effectiever worden

een proeverij rondom waarden en denkstijlen

We nodigen u uit voor een proeverij over de MindSonar®-test. De proeverij, waarvoor we u persoonlijk uitnodigen, vindt plaats op:

16 aprilvan 14 uur tot 16.30 uur

In Capelle aan den IJssel

Fluiterlaan 427-429

Inzicht als basis

U heeft soms vraagstukken omtrent uw effectiviteit en aanpak, of u kent mensen die daarmee rondlopen. Een goede basis voor gedragsverandering ligt, bijna zonder uitzondering, in de duiding van de aard van het vraagstuk: wat is er precies aan de hand in mijn context, mijn denken of mijn handelen.

Er zijn tal van testen, vooral gericht op het in kaart brengen van de persoonlijkheid of van de algemene werkaanpak. Wij hebben buitengewoon goede ervaringen met de MindSonar®-test, juist omdat deze de waarden, het denken en het doen van een persoon in een specifiekerol of situatie test.

Deze benadering sluit aan bij onze ervaring en overtuiging dat wat je doet in een bepaalde rol of situatie in hoge mate wordt bepaald door hetgeen je dán belangrijk vindt. DeMindSonar®-benaderinggaat er dus vanuit, dat u in verschillende situaties heel verschillend kunt denken. Op uw werk denkt u bijvoorbeeld heel anders dan wanneer u met uw hobby of uw kinderen bezig bent. Daarom meet MPA MindSonar® altijd uw denkstijl voor een bepaalde situatie.

Waardevol voor teams en organisaties

Uw manier van denken bepaalt, zoals gezegd, hoe u handelt. Dat geldt voor individuen, maar ook voor teams en organisaties. MindSonar®is een methode waarmee denkstijlen gemeten worden: een soort ‘röntgenapparaat’voor het menselijk denken. MindSonar® meet niet watu denkt, maar hoeu denkt. 

MindSonar® geeft uw manier van denken – of die van uw team – weer in dertien facetten of dimensies, ook wel denkstijlen genoemd. Samen geven ze een duidelijk beeld van iemands persoonlijke, unieke denkstijl.

Twee voorbeelden van denkstijlen zijn:

Interne of externe referentie: ga ik af op mijn eigen normen en waarden of ga ik af op anderen om te weten wat goed of fout is?

Opties of procedures: denk ik meer in keuzemogelijkheden of denk ik meer in stappenplannen?

Proeverij


Tijdens de proeverij laten we u kennismaken met de MindSonar. We zullen u voorbeelden van testresultaten laten zien en ook concrete MindSonar-voorbeelden uit onze begeleidingspraktijk toelichten. We bieden u de mogelijkheid om een online MindSonar-test te doen. Tijdens de proeverij zullen we uw eigen testresultaat bespreken en aangeven wat de betekenis daarvan kan zijn voor uw specifieke rol of situatie. Deelname kost u 150,– exclusief BTW. Daarvoor ontvangt u onder meer een persoonlijk MindSonar-rapport.

Aanmelden

U kunt uw belangstelling kenbaar maken via Monique van Waardenberg: monique@inspirator.nl. Omstreeks 2 april ontvangt u de definitieve bevestiging van deelname (de proeverij gaat door bij minimaal 10 personen) en de inlogcodes voor uw persoonlijke online-MindSonar-test.

Helma Krekels, Monique van Waardenberg en Harry Slegh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ilionx Interactive Marketing